Náhrada veřejných stok a kanalizace

Polypropylenové jímky jsou dobrým řešením do míst, která nejdou napojit na kanalizaci, a nemají vlastní čistírnu odpadních vod. Naše nádrže jsou spolehlivým, rychlým a praktickým řešením za dobrou cenu.
Nejdůležitější je odhadnout správnou akumulační velikost jímky. Vypočítat se dá dle vzorce, ve kterém je zohledněn počet obyvatel, napojených na jímku, denní spotřeba vody, a předpokládaný interval, ve kterém budete jímku vyvážet. Od toho se odvíjí, jakou kapacitu je dobré zvolit.

Dělení jímek

Jímky mají své rozdělení podle umístění, statické zátěže a výskytu spodní vody. Mohou být samonosné, dvouplášťové nebo určené k obetonování. Všechny jsou kvalitní, a mohou mít různou kapacitu. Polypropylen je velice vhodným materiálem, a svařením vznikají nepropustné spoje.

Ohodnoťte příspěvek